مركز مطالعات مديريت ايران به عنوان اولين مركز پژوهشي غيردولتي در زمينه مديريت موفق به دريافت مجوز رسمي-قطعي از وزارت  علوم، تحقيقات و فناوري گرديده و با هدف ترويج علمي و عملي مديريت نوين در كليه ابعاد و انجام مطالعات و تحقيقات عميق در اين زمينه فعاليت خود را از سال 1379 آغاز نموده است.

هيات موسس اين مركز را اساتيد مجرب كشور تشكيل داده اند.

خيابان وليعصر نرسيده به خيابان مطهري كوچه حسيني راد پلاك 36 واحد 14
98-21-88897439

برنامه ريزي استراتژيك

استرات‍ژي و تحول

استراتژي بازاريابي

برگزاری دوره آموزشی مدیریت شهری ویژه داوطلبان عضویت در شوراهای شهر و روستا

دوره مجازی آموزش مدیریت شهری ویژه داوطلبان عضویت در شورای شهر با برترین اساتید مجرب توسط مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران و مرکز آموزش مدیریت دولتی و مشورت

ادامه مطلب